Profilbilder

Hos Tannlegene Hetland AS tilbyr vi spesialistkompetanse innen fagfeltet protetikk. Dette fagfeltet innbefatter restaureringer i tannsettet i form av kroner, broer, avtakbare proteser og implantatretinerte proteser. Bittfysiologi er også en del av denne spesialiteten.


Kroner er metall-keramiske eller rene keramiske restaureringer av enkeltstående tenner.


En bro er metall-keramiske eller rene keramiske konstruksjoner som erstatter manglende tenner ved å bruke nabotenner som pillartenner for konstruksjonen. Pillartennene må beslipes slik at konstruksjonen kan sementeres fast på disse tennene.


Ved implantatretinerte protetiske løsninger festes kroner og brokonstruksjoner til implantater i stedet for tenner (se under implantat). Slike løsninger brukes når det ikke er tenner nok i resttannsettet eller at tennene er slik distribuert at det ikke kan velges en ”konvensjonell” broløsning. Enkle implantatretinerte kroner velges når en vil unngå beslipe intakte nabotenner eller når en kun ønsker å erstatte en tann i enden av en tannrekke (fri-ende).


Bittfysiologi omhandler bittforholdene mellom over og underkjeve (ugunstige bitt forhold kan f. eks gi seg utslag i form av kjeveleddsproblemer). 

Åpningstider:

Mandag - Fredag :
kl 07:45 - 15:15

 

Telefontid : kl 08:00 - 15:00

Tlf nr: 51881580