Profilbilder

Implantatbehandling er et relativt nytt felt innen odontologien. Behandlingen gjør det mulig å erstatte tenner som har gått tapt med et godt resultat både med hensyn til funksjonalitet og estetikk.


Forutsetning for å utføre en implantatbehandling er at det er friske/infeksjonsfrie forhold i tannkjøttet rundt resttannsettet, samt at der er tilstrekkelig gode forhold i det aktuelle området til å kunne sette inn implantatet eller implantatene. For pasienter som har en ubehandlet periodontitt, innebærer dette at periodontitten må behandles første og resultatet ev behandlingen evalueres. Røyking er i utgangspunktet en kontraindikasjon. I forkant av en eventuell implantatbehandling vil en som pasient alltid gå igjennom en grundig evaluering for å kunne fastslå om implantatbehandlingen kan være et aktuelt behandlingsalternativ.

 

Implantatbehandlingen består hovedsaklig av to deler. En kirurgisk del, hvor det plasseres en eller flere titanskruer, såkalte fiksturer i benet i det aktuelle området. Disse skruene må tilhele i en periode fra 3-6 mnd. Noen ganger må det utføres nok et lite kirurgisk inngrep etter tilhelingsperioden er over (såkalt distanseoperasjon). Den andre og siste delen av behandlingen er en protetisk del hvor det fremstilles protetiske løsninger i form av krone eller bro som skrues fast eller sementeres til de over nevnte fiksturer.


All implantatbehandling hos Tannlegene Hetland blir utført av godkjente spesialister innen fagfeltet periodonti og oral protetikk. Behandlingen gir derfor rett til trygderefusjon fra HELFO når kriteriene for slik refusjon er tilstede.


Se linker fra AstraTech og Straumann for mer informasjon om implantatbehandling og implantatsystemer.

Åpningstider:

Mandag - Fredag :
kl 07:45 - 15:15

 

Telefontid : kl 08:00 - 15:00

Tlf nr: 51881580