Profilbilder

Etter det er utført en grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tannkjøttet og benfestet rundt tennene, stilles en diagnose og det utarbeides en behandlingsplan på bakgrunn av de funnene som blir gjort. Behandlingen av periodontitt består av en systematisk behandling delt opp i to eller tre faser.

Første del av behandlingen legger vekt på oral hygiene, samt at det utføres en grundig tannsteinsrens av tennene.

Etter denne første fasen av behandlingen er utført, blir resultatet evaluert. En kan oppnå et resultat etter denne første delen av behandlingen som tilsier at pasienten kan gå direkte videre til en vedlikeholdsfase. Denne vedlikeholdsfasen består at det regelmessig utføres rens av tannsettet hos tannlege eller tannpleier.

Resultatet av den innledende behandlingen, kan alternativ vise at det er indikasjoner for å utføre et eller flere kirurgisk(e) inngrep rundt tennene. Etter disse inngrepene eventuelt er utført, går en så over til den overnevnte vedlikeholdsfase. Målet med behandlingen av periodontitt, er å oppnå infeksjonskontroll og av dette stoppe den pågående progresjonen av festetap rundt tennene.

Åpningstider:

Mandag - Fredag :
kl 07:45 - 15:15

 

Telefontid : kl 08:00 - 15:00

Tlf nr: 51881580